Bilateral Meetings

  • Wednesday 17:00 - 19:30
DescriptionBasna d.o.o. je osnovana 2010. godine sa vizijom da u Srbiji primeni održive ekološke tehnologije. Na podneblju Dragačeva, čuvene poljoprivredne sredine Zapadne Srbije, nastalo je preduzeće koje je od samog početka optimalno formirano, oslanjajući se na postojeće resurse i neprekidno se kreće inovativnim putem.
Organization Type Company
CountrySerbia
CityCacak, Google map
Areas of Activities

Agro Food