Bratislav Milic

Director
Institut za puteve ad Beograd
DescriptionИнститут за путеве бави се истраживачком делатношћу, стручним активностима и консултантским услугама у области путне привреде. Са својим научним и стручним кадром, модерном опремом и искуством од преко 65 година, оспособљен је да решава најсложеније задатке из области саобраћаја, транспорта, система управљања путевима, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, геотехнике, пројектовања, технологије грађења и заштите животне средине.
Organization Type Company
CountrySerbia
CityBeograd, Google map
Areas of Activities

Services